Start

Logotype SRF Östra Värmland
Välkommen till SRF Östra Värmlands hemsida

Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Vi välkomnar även dig som ser och sympatiserar med vårt arbete. Du kan bli stödjande medlem.

SRF Östra Värmland är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner.

Vi ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den. Det innebär: I tal, storstil, punktskrift och via mail.

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF Östra Värmland för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Föreningen är ansluten till SRF Värmlands län.

På den här sidan hoppas vi att du kan finna den information du söker.

Om inte, hör av dig till oss så hjälper vi till.

Du kan kontakta oss via e-post: info@srfostra.se eller tel: 072-530 38 33

Om oss

SRF Östra Värmland är en ideell organisation som är en del av Synskadades riksförbund.

Föreningen är även en del av SRF Värmlands län.

Mer om föreningen hittar du i länkarna på denna sida:

Nyheter

Arrangemang 17 och 21 oktober

Tisdagen den 17 oktober är det öppet hus i Filipstad. Vi träffas på kafé skafferiet kl. 14.00. Lördag den 21 oktober är det temamöte. Vi träffas på ABF Västerlånggatan 18 B i Kristinehamn. Det är ABF:s lokal. Det blir bingo. Brickor för synskada finns. Vi avslutar med sittgympa. Vi startar kl. 14.00 och avslutar 16.00.