Kalendarie 2018

Kalendarium för SRF Östra Värmland år 2018-08-07 till 2018-12-31

 

Alla styrelsemöten och månadsmöten är på ABF:s lokal, Västerlånggatan 18 B i Kristinehamn om inget annat anges.
OBS. ändringar kan ske.

Föreningens arrangemang görs i samarbete med ABF  (Arbetarnas bildningsförbund).

Augusti

Tisdag 7, föreningslunch 12.00

Lördag 11 styrelsekurs startar 09.30 slutar söndag 16.00
ABF i Kristinehamn.

Tisdag 14, styrelsemöte 16.00

Onsdag 15, medlemskafé i Kristinehamn 14.00 till 16.00

Tisdag 21 Filipstad ABF

Onsdag 22 temamöte höstupptakt 16.00 till 18.00 på ABF i Kristinehamn.

September

Tisdag 4,föreningslunch 12.00

Tisdag 11 styrelsemöte 16.00

Onsdag 19, föreningskafé i Kristinehamn 14.00 till 16.00

Lördag 22, styrelsekurs på ABF Kristinehamn slutar söndag 23.

Onsdag 26 temamöte kl. 16.00 till 18.00 på ABF i Kristinehamn

Lördag 29, anhörigkurs 10.00 till 16.00 på ABF i Kristinehamn.

Oktober

Tisdag 2, seniorernas hus Storfors 13.00 – 17.00

Onsdag 3 Filipstad hjälpmedelsbutiken med Iris-hjälpmedel.

Tisdag 9, föreningslunch kl. 12.00

Tisdag 9, styrelsemöte 16.00

Onsdag 17, föreningskafé i Kristinehamn 14.00 till 16.00

Onsdag 24, temamöte i Kristinehamn 16.00 till 18.00

November

Tisdag 6,föreningslunch 12.00

Tisdag 13, styrelsemöte 16.00

Onsdag 14, föreningskafé i Kristinehamn 14.00 till 16.00

Tisdag 20 Filipstad ABF

Lördag 24, halvårsmöte i Kristinehamn 14.00 till 16.00

December

Tisdag 4, föreningslunch 12.00

Tisdag 11, styrelsemöte 16.00

Onsdag 12, föreningskafé i Kristinehamn 14.00 till 16.00

julbord och avslutning för året. Tid och plats bestämmer vi senare.